Cito-scores De Duinroos voldoende

OBS De Duinroos staat niet meer onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dit betekent dat de inspectie de school weer een basisarrangement geeft en in plaats van twee keer per jaar, nu 1 keer in de vier jaar langskomt om te beoordelen of het onderwijs van de school voldoet aan de normen. Vanzelfsprekend is de afgelopen jaren hard gewerkt om het onderwijs op de OBS De Duinroos op peil te brengen. De tussen- en eindopbrengsten van de Cito zijn inmiddels boven de inspectienorm en gaan nog steeds omhoog. Toch is de nasleep van de situatie in 2009 nog zichtbaar in het rapportcijfer dat onlangs in diverse media verscheen. Dit kan een vertekend beeld van de werkelijkheid op de OBS De Duinroos geven.

Vertrouwen van de inspectie

Inmiddels heeft De Duinroos weer het vertrouwen van de inspectie. Op 12 mei 2014 heeft het afrondende onderzoek plaatsgevonden. Toen waren ook de resultaten van de Cito-eindtoets van de huidige groep acht binnen. De Duinroos zag al dat deze groep acht ruim voldoende zou scoren. De uitstroom voor deze groep is vijf leerlingen VMBO-B, twee leerlingen VMBO-T, negen leerlingen HAVO en vier leerlingen VWO.

Onderwijsteam goed getraind

Het team heeft de afgelopen twee jaar keihard gewerkt om het niveau van het onderwijs op peil te krijgen, onder andere door diverse trainingen te volgen. Een voorbeeld zijn de trainingen op sociaal-emotioneel gebied om te werken aan het welbevinden van de leerlingen, een basisvoorwaarde voor goede leerprestaties. Tevens is er onder begeleiding van de Universiteit van Twente twee jaar lang gewerkt aan het ‘opbrengst gericht’ werken. Dit is inmiddels een gewoonte op onze school en werpt duidelijk zijn vruchten af.
‘Opbrengst gerichte’ aanpak werkt
Op dit moment ontwikkelt de school in een hoog tempo door. Zo is er een start gemaakt met het op maat werken voor plusleerlingen. Ook voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, is er een heel uitgebreid aanbod van maatwerk en extra hulp in de groepen. Door het ‘opbrengst gericht’ werken in de afgelopen twee jaar hebben we gemerkt dat onze focus meer moet komen te liggen op de plusleerlingen omdat hun aantal inmiddels fors is gestegen! Uiteraard gaat dit niet ten koste van de hulp die we al bieden aan de leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning.

Professioneel team

Vooral door de enorme inzet en betrokkenheid van het professionele, jonge en supergemotiveerde team hebben we deze grote, positieve ontwikkeling bereikt. We hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat we onze kwaliteit voor de toekomst kunnen borgen.
Voor eventuele vragen kunt u uiteraard altijd binnenlopen.
Marga Bol – directeur OBS De Duinroos