Robin van Kooten

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Willem Dijkstra

Leerkracht groep 8

Joëlle Dek

Leerkracht groep 7

Nynke Detmar

Administratie e.d.

Jan Starken

Leerkracht groep 3

Ingrid Treffers

Leerkracht groep 1/2 en groep 3.

Marit van der Woude

Leerkracht groep 1/2

Chantal Wolse

Leerkracht groep 7

Marga Bol

Directeur

Camilia van der Meulen

Leerkracht groep 6 en intern begeleider in opleiding.

Debbie Selvius

Leerkracht groep 4

Charles Kulk

Conciërge

Jessica Strating

Leerkracht groep 3

Marjolein Noltee

peuterspeelzaal & onderwijsassistent

Vera van Westerloo

Leerkracht groep 5

Lucas Stijnman

Leerkracht groep 4 en groep 6.

Esther Keizer

Onderwijsassistent.

Cornélie Schraa

Leerkracht groep 8.

Zaïna van der Geest

Intern begeleider