Ouders


Onder de kopjes ouderraad en medezeggenschapsraad vindt u informatie over wat deze raden zoal doen op OBS de Duinroos.

Onder het kopje documentatie kunt u onze schoolgids, ons anti-pestprotocol  en ons communicatieplan downloaden.


ActiviteitenBekijk activiteiten

Ontmoetingsavond
Ontmoetingsavond Lees verder...
Startgesprekken
Startgesprekken alle groepen Lees verder...
Weer naar school
School is weer begonnen. Lees verder...