Ouders


Onder de kopjes ouderraad en medezeggenschapsraad vindt u informatie over wat deze raden zoal doen op OBS de Duinroos.

Onder het kopje documentatie kunt u onze schoolgids, ons anti-pestprotocol  en ons communicatieplan downloaden.


ActiviteitenBekijk activiteiten

Kerstdiner en kerstmarkt
Kerstzingen groep 1 t/m 4
Sinterklaasviering