Informatieavond over voorgenomen fusie OBS De Duinroos en Nicolaasschool

21 januari 2022
Woensdagavond 19 januari hebben we een groot deel van onze ouders online mogen ontmoeten
tijdens de informatieavond over de voorgenomen fusie tussen De Duinroos en de
Nicolaasschool. Dank voor uw aandacht en uw reacties.
Wat is er zoal besproken?
Na een korte terugblik op de aanleiding van deze informatieavond is stilgestaan bij het tijdspad
van om tot de voorgenomen fusie per 1 augustus 2022 te komen. Daarnaast is gesproken over
wat dit betekent voor de huidige groepen van beide scholen. Om de praktische invulling van een
fusieschool voor te bereiden, gaan diverse werkgroepen aan de slag met: identiteit, schooltijden,
nieuwe naam, opvang, plein, personeel, 

Er wordt een fusiewerkgroep samengesteld, bestaande uit twee bestuurders, de twee
directeuren en van beide MR-en een lid. Deze fusiewerkgroep wordt begeleid door een
onafhankelijke, externe deskundige. 

Wij houden u op de hoogte over de voortgang.

Met vriendelijke groet,

Marga Bol, directeur De Duinroos
Maarten Stuifbergen, bestuurder STOPOZ

Laura Mors, directeur Nicolaasschool
Marlies Bos, bestuurder Jong Leren
Terug

ActiviteitenBekijk activiteiten

Thema ruimte en planeten
Beroependag
test