Behaald streefniveau reken,lezen,taalvaardigheid

24 februari 2020
De onderwijsinspectie heeft de cijfers m.b.t. de schoolprestaties van het afgelopen jaar gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan heeft KRO/NCRV de scores van alle basisscholen in beeld gebracht.
Onze school presteert prima. Er wordt gekeken naar de inspectie ondergrens, de donkerblauwe lijn. Naar het landelijk gemiddelde, de lichtblauwe lijn. En naar de complexiteit van de leerlingenpopulatie, hoe hoger het getal op de onderste balk, hoe complexer de leerlingenpopulatie. De verdeling is een schaal van 20-40. De gemiddelde scholen zitten rond de 30. De Duinroos zit op 35. Dat betekent dat we een meer complexe leerlingenpopulatie hebben dan gemiddeld. Voor onze school geldt dat 37,5% de streefwaarde zou moeten halen, echter behaald 49% bij ons de streefwaarde en dat is ruim boven wat we moeten behalen en zit bijna op het landelijk gemiddelde. Dit is een prima prestatie. Onze school is het blauwe streepje.
Hierbij de link naar de rapportages zodat u één en ander zelf nog kunt nalezen.

<span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; color:#201F1E">https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/hoe-presteerden-de-groep-8-leerlingen-op-de-basisscholen-in-jouw-wijkTerug

ActiviteitenBekijk activiteiten

Optreden in de Zandstroom
Halloweenfeest groepen 5 t/m 8
Kinderboekenweek 2019
test