Het team

Het team van OBS De Duinroos bestaat uit 11 leerkrachten, 1 vakleerkracht gymnastiek,  2 intern begeleiders, 2 onderwijsassistentes, 1 conciërge, 1 administratief medewerkster en een directeur. Daarnaast hebben we voor de groepen 6, 7, 8 een uur in de week een HVO-leerkracht en hebben we regelmatig stagiaires van de PABO.


 

 

Er zijn geen items beschikbaar.