Plusklas

 

In deze groep werkt één vaste leerkracht: meester Willem. 
Na de herfstvakantie, als alle leerlingen weer gewend zijn aan de schoolroutines en aan hun nieuwe groep, start de plusklas. Ouders van de leerlingen die in aanmerking komen voor de plusklas krijgen hierover een brief thuis. Wij hebben als school een aantal voorwaarden waaraan een leerling moet voldoen alvorens hij of zij in de plusklas geplaatst kan worden. Wij kijken o.a. naar de Citotoetsen en de methodetoetsen, maar ook de werkhouding en zelfstandigheid van de leerling wegen mee. Deelname aan de plusklas gaat altijd in overleg met de ouders.

ActiviteitenBekijk activiteiten

Optreden in de Zandstroom
Halloweenfeest groepen 5 t/m 8
Kinderboekenweek 2019