Groep 7

 

In deze groep werkt één vaste leerkracht: juf Camilia. 
Ons lokaal kun je vinden op de eerste etage rechts van de trap naast groep 5. Het is een ruim lokaal met veel plekken om rustig te kunnen werken. 
In onze klas besteden we veel tijd aan rekenen, taal en spelling. Ook hebben we in groep 7 het vak HVO. Op dinsdagochtend komt juf Monique om dit vak te geven.
Nieuw in groep 7 is het Fietsexamen.
In het voorjaar doe je zowel een theoretisch als een praktisch examen.

In mei maak je de Drempeltoets. Dit is een toets die meetelt voor je voorlopige advies voor de middelbare school. In deze toets testen we je kennis van rekenen, spelling, taalvaardigheid en begrijpend lezen. 

ActiviteitenBekijk activiteiten

Kerstdiner en kerstmarkt
Kerstzingen groep 1 t/m 4
Sinterklaasviering