Groep 5

 

In deze groep van 10 leerlingen, die gecombineerd is met onze groep 4 van 19 leerlingen, werken twee vaste leerkrachten: juf Cornélie en meester Wilfred. Daarnaast is er voor deze groep een vaste leerkrachtondersteuner, juf Nannette. Wij krijgen les van meester Wilfred op maandag, dinsdag. Op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Cornelie bij ons in de klas.Op alle ochtenden is onze combiklas gesplitst in twee aparte groepen en in de middag zijn we een combinatiegroep.
Ons lokaal kun je vinden op de eerste etage rechts van de trap. Het is een heel gezellig lokaal. We hebben leuke hoekjes, waar we kunnen werken. Voor in de klas, naast het bureau van de juffen hangt het digibord. Ook hebben we chromebooks, maar daar mogen we niet alle lessen op maken, schrijven is ook belangrijk vinden de juffen.
In onze klas besteden we veel tijd aan rekenen, taal en spelling. Ook in groep 5 krijgen we Engels. In de middagen besteden we tijd aan aardrijkskunde, geschiedenis en creatieve vakken. We krijgen bewegingsonderwijs van meester Robin in de Korverhal. 

 We maken elk jaar meerdere uitstapjes. Vanuit uit Kunstmenu kunnen we kiezen tussen theater of dans. Dit kan per jaar verschillen. Ook gaan we elke 3 weken naar de bibliotheek op school. Hier leren we alles over hoe het er in een bibliotheek aan toegaat en gaan we boeken lenen om op school en thuis te lezen.
Aan het einde van jaar is er altijd een schoolreisje en ook hebben we Meester- en Juffendag.

ActiviteitenBekijk activiteiten

kerstfilmpje team obs De Duinroos
Optreden in de Zandstroom
Halloweenfeest groepen 5 t/m 8