Groepen


Hier vindt u wat basisinformatie over de verschillende groepen.

Op De Duinroos hebben we kleine groepen. We hebben bewust gekozen om de groepen klein te houden. De gemiddelde groepsgrootte is rond de 20 leerlingen.
Bij de kleuters zijn er twee combinatiegroepen van groep 1 en 2. Dit is een bewuste keuze, de oudste kleuters helpen de jongsten. De oudsten leren hierdoor rekening te houden met de kleintjes en elkaar te helpen. De jongste kleuters hebben een maatje dat ze helpt bij de dagelijkse gang van zaken in de kleutergroep. 

Alle groepen hebben de beschikking over een digibord en voldoende leerlingdevices. Voor de groepen 1 en 2 zijn dit I pads en voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken we chromebooks.

In alle groepen wordt Engels gegeven.


ActiviteitenBekijk activiteiten

Beroependag
kerstfilmpje team obs De Duinroos
Optreden in de Zandstroom