Het team

Het team van OBS De Duinroos bestaat uit 12 leerkrachten, 1 vakleerkracht gymnastiek,  2 vakdocenten muziek, 1 vakdocent dans, 1 vakdocent kunst, 1 intern begeleider, 1 specialist NT2, 1 leerkrachtondersteuner, 1 onderwijsassistente, 1 conciërge, 1 administratief medewerkster en een directeur. Daarnaast hebben we voor de groepen 4, 5, 6, 7, 8 een uur in de week een HVO-leerkracht en hebben we regelmatig stagiaires van de PABO.

Groep 1/2  Juf Jessica en juf Camilia
Groep 3   Meester Jan
Groep 4  Juf Cornélie en meester Rik
Groep 5 Meester Jeroen en juf Marlies
Groep 6 Juf Isis en meester Ad
Groep 7 Juf Evelien
Groep 8 Meester Willem en juf Marit
Interne begeleiding Juf Eveline
NT2 specialist en taalklas juf Nannette
Plusgroep meester Willem
ICT meester Jeroen
ICC juf Evelien
Vakdocent gym meester Robin
Vakdocent muziek meester Joop
Vakdocent dans juf Anita
Vakdocent kunst juf Marianne
Onderwijsassistente juf Esther
Conciërge meester Charles
Administratie juf Nynke
Directeur Marga Bol 

 

ActiviteitenBekijk activiteiten

Thema ruimte en planeten
Beroependag